środa, 24 marca 2010

Niewielkie opóźnienie na budowie ronda Ofiar Katynia. Aby nie doszło do paraliżu komunikacyjnego w tej części miasta, potrzebne jest wybudowanie dodatkowej jezdni wzdłuż ulicy Radzikowskiego. Wykonawca natrafił jednak na dwa problemy – jednym z nich był zbyt grząski grunt, drugim… bunkier. Okazało się, że w wykopie pod drogę odsłonięto wojskowa konstrukcję, którą należy nakryć by prace mogły być kontynuowane. Otrzymałem jednak zapewnienie, że trzydniowe opóźnienie nie wpłynie w żaden sposób na dalszy harmonogram prac. Wykonawca potwierdza, że dotrzyma zaplanowanego terminu wykonania inwestycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz