poniedziałek, 18 stycznia 2016

Rating Krakowa

Z niepokojem czekam na oficjalną informację dotyczącą ratingu Krakowa po opublikowaniu informacji, iż agencja Standard and Poor’s obniżyła rating Polski do poziomu BBB + z perspektywa negatywną. Ta sama agencja od 1997 roku ocenia corocznie Kraków.
Trzy miesiące temu, w październiku otrzymaliśmy informację, że w 2015 roku ocena Krakowa została podtrzymana do dotychczasowym poziomie A- z perspektywą stabilną. Niestety do tej pory stosowaną praktyką było, iż ocena miasta lub firmy nie może być wyższa niż ocena kraju, na którego terytorium one funkcjonują. Wszystko wskazuje więc na to, iż rating Krakowa – bardzo dobrze ocenianego przez agencję - także zostanie automatycznie obniżony do poziomu ratingu kraju.