środa, 15 lutego 2017

List w sprawie reformy oświaty

Szanowni Państwo! Reforma oświaty stała się faktem. We wrześniu, dzisiejsi szóstoklasiści nie pójdą już do gimnazjum, ale zostaną ze swoimi nauczycielami i gronem kolegów w siódmej klasie. Zdaję sobie sprawę, jak wielkie emocje i niepewność wzbudza reforma w nas dorosłych – nauczycielach i rodzicach.