poniedziałek, 1 lutego 2010

W Internecie pojawił się, uzgodniony w trakcie konsultacji międzyresortowych, projekt Ustawy o Narodowym Centrum Nauki, który - mam nadzieję - zostanie uchwalony przez parlament. Pomijając wszystkie merytoryczne kwestie, ważny jest zapis art. 1 pkt 3 – mówiący, iż siedzibą centrum jest miasto Kraków. Piszę o tym, ponieważ zwracałem się dwukrotnie na piśmie do pani minister Barbary Kudryckiej wyrażając zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniego dla tej instytucji lokum. Kwestia była sporna, ponieważ po moich zabiegach w tej sprawie, gdy okazało się, że siedziba NCN może zostać ulokowana poza Warszawą, posłowie z innych miast podjęli w tej sprawie starania. Na szczęście bezskuteczne. Dla jasności dodam, że nie zauważyłem w tej sprawie działań posłów krakowskich. Pragnę natomiast bardzo podziękować Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karolowi Musiołowi, z którym ramię w ramię walczyliśmy o krakowską lokalizację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz