piątek, 5 grudnia 2014

Służyć miastu

Po raz czwarty wygłosiłem już przed Radą Miasta Krakowa słowa prezydenckiej przysięgi. Jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt. Gdy w listopadzie 2002 roku zaczynałem swoją misję jako Prezydent Krakowa nie spodziewałem się nawet, że zyskam szansę, by tak szeroko zrealizować wizję wprowadzenia Krakowa w XXI wiek. Za tę szansę i okazane mi po raz kolejny olbrzymie zaufanie serdecznie dziękuję.
Kraków z roku 2002 i Kraków dzisiaj to dwa różne miasta, w których jednak, od blisko tysiąca lat, bije to samo serce. Zachowując historyczny i kulturowy charakter Krakowa, przeprowadziliśmy niezbędne zmiany. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, by przełamać bariery hamujące rozwój, zlikwidować zapóźnienia cywilizacyjne i wyposażyć nasze miasto w obiekty niezbędne do budowania metropolitalnej rangi. Przez ostatnie lata Kraków skutecznie budował swoją metropolitalność. Siła marki Kraków nie ma dziś sobie równych w Polsce. Międzynarodowe gremia eksperckie bardzo wysoko oceniają Kraków na tle innych europejskich metropolii, a nagrody zdobywane w różnego rodzaju rankingach potwierdzają jego popularność nie tylko jako centrum międzynarodowej turystyki. Oddane w mijającym roku do użytku Kraków Arena oraz Centrum Kongresowe otworzyły przed naszym miastem nowe szanse na rozwój, których do tej pory nie mieliśmy. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Europie w branży usług dla biznesu, w których to zatrudnienie znajduje już 38 tysięcy osób. Naszą dobrą sytuację finansową potwierdza rating, przyznający nam najwyższą, możliwą ocenę. Jesteśmy atrakcyjnym miastem i solidnym partnerem.
Składając po raz czwarty ślubowanie deklaruję, że będę pilnował tego co wspólnie udało nam się osiągnąć i zadbam o to, byśmy wszyscy jako mieszkańcy Krakowa odczuli korzyść z ważnych inwestycji, nowych dróg i obiektów użyteczności publicznej, przedsięwzięć już zrealizowanych i tych, które podejmiemy…
Nasze miasto jest gotowe, by stawić czoła wyzwaniem nowej epoki. Teraz możemy mocniej skupić się na zwykłej codzienności: zadbać o dalszy rozwój ekologicznej komunikacji, o czyste powietrze i poziom edukacji, o jakość i estetykę naszego najbliższego otoczenia, tworzyć piękne tereny zielone i powszechnie dostępne miejsca rekreacji, budować przedszkola, rozwijać programy aktywizujące bezrobotnych, wspierające rodziny i seniorów, sprzyjające przedsiębiorczości.
Wierzę, że te cele uda nam się wspólnie osiągnąć - bez uprawiania polityki, za to w oparciu o partnerską współpracę ze wszystkimi ugrupowaniami tworzącymi Radę Miasta Krakowa. Ponownie dziś składam deklarację współpracy dla dobra miasta ponad podziałami politycznymi, ponieważ jedyną drogą dla lokalnego samorządu jest niezależność oparta na własnej sile i inicjatywie oraz na współpracy z mieszkańcami. I tej drogi dalej chcę pilnować służąc Krakowowi..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz