czwartek, 3 kwietnia 2014

Odpowiedź na list Marszałka Marka SowyPan Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Członkowie Platformy Obywatelskiej w Krakowie


Cieszę się, że władze Województwa Małopolskiego postanowiły aktywnie włączyć się w dyskusję o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Krakowie, a tak traktuję list Pana Marszałka skierowany do mnie. Pragnę po raz kolejny wyjaśnić powody, dla których zaproponowałem Radzie Miasta Krakowa przeprowadzenie referendum w sprawie Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
To olbrzymi projekt, który – jeżeli Polska otrzyma możliwość organizacji tego przedsięwzięcia – będzie realizowany przez osiem lat. Nie da się tego zrobić bez wyraźnego potwierdzenia poparcia społecznego, a jak wiemy powszechne poczucie jest takie, że sondaże to zbyt mało. Wierzę, że krakowianie swoimi głosami w referendum, potwierdzą wyniki znanych już nam badań, tym bardziej, że przez najbliższe dwa miesiące będą mieli okazję podczas konsultacji społecznych zapoznać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi koncepcji i kosztów organizacji Igrzysk. Referendum zorganizowane kilka miesięcy temu, nie pozwoliłoby podjąć decyzji w oparciu o rzetelne dane. Jestem przekonany, że uda się powtórzyć sukces Vancouver, które zdecydowało się na przeprowadzenie referendum pięć miesięcy przed ogłoszeniem decyzji o wyborze miasta-gospodarza. Ucięło ono dyskusje i pokazało stopień społecznego poparcia na takim poziomie, że MKOl ostatecznie zdecydował o przyznaniu organizacji igrzysk właśnie temu miastu.
Z wielką satysfakcją przyjmuję podtrzymanie deklaracji o wpłacie 2,7 miliona złotych, jako składki województwa do Komitetu Konkursowego Kraków 2022, a także późniejszego wsparcia finansowego Komitetu – wszak to wspólny projekt jednostek samorządu terytorialnego, m.in. samorządu wojewódzkiego i samorządów gminnych z terenu naszego województwa. Chciałbym podkreślić jednak, że samo wsparcie finansowe to zbyt mało. Liczę, że władze województwa włączą się aktywnie w promowanie tego projektu – tak ważnego dla rozwoju całego regionu, do którego – jak ufam – i Pan Marszałek jest osobiście przekonany.
Pozwalam sobie również skierować ten list do wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Ponieważ Pan Marszałek łaskawie napisał, że oczekuje ode mnie osobistego zaangażowania w propagowanie idei ZIO w Krakowie. Jestem w nią zaangażowany od dłuższego czasu, przekonuję do niej podczas spotkań z mieszkańcami i rozmów z przedstawicielami mediów, natomiast obserwuję, że takiego zaangażowania brakowało do tej pory wśród członków Pana partii politycznej. Dlatego apeluję do Państwa o aktywny udział w referendum oraz o wsparcie tego projektu w dyskusjach osobistych i medialnych. Z
Apeluję do parlamentarzystów PO o lobbing w Warszawie dla inwestycji, na których mógłby zyskać region: o lobbing ws. wpisania na listę strategicznych inwestycji rządowych rozwiązań komunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia igrzysk jak północna obwodnica Krakowa czy trasa S7; apeluję o lobbing ws. budowy toru do łyżwiarstwa szybkiego w Krakowie lub Zakopanem, a nie w Warszawie.
Apeluję do radnych wojewódzkich i miejskich z PO, by aktywnie włączyli się w dyskurs społeczny przed referendum, by swoim niewątpliwym autorytetem wsparli ideę projektu i propagowali korzyści płynące z organizacji ZIO w Krakowie i Małopolsce, a także intensywniej włączyli się w medialną dyskusję o igrzyskach.
Apeluję do radnych dzielnicowych z PO, by podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami zwrócili większą uwagę na przekazywanie informacji o szansach, jakie związane są z organizacją ZIO.
Apeluję do wszystkich członków PO, by zapoznali się z korzyściami, jakie niesie za sobą projekt i stali się jego ambasadorami w swoich środowiskach. Tylko takie wspólne działanie pozwoli osiągnąć sukces w referendum.
Panie Marszałku, mam jeden głos i może być Pan pewien, że oddam go w referendum za organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz