czwartek, 13 maja 2010

Z zadowoleniem muszę stwierdzić, że nasz region ponownie trafia do grupy liderów. W pierwszej siódemce województw najlepiej radzących sobie z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znalazły się: Wielkopolska, lubuskie, Pomorze, łódzkie, Małopolska, Dolny Śląsk i opolskie.

We wczorajszej Rzeczpospolitej zacytowana została wypowiedź Jerzego Kwiecińskiego, prezesa Fundacji Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, który stwierdził: „Skład czołówki nie zaskakuje. To regiony ze sprawną administracją. Środki z UE to dla nich priorytet”. To, że fundusze unijne są priorytetem dla Krakowa, nie ulega wątpliwości. Wysoką pozycję w przytoczonym rankingu Małopolska w dużej mierze zawdzięcza Krakowowi. Dla potwierdzenia wystarczy przywołać bieżące dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). W jego ramach dofinansowanie dla Małopolski wynosi 2,6 mld zł, z czego przeszło 840 mln zł to dotacje pozyskane przez Kraków. Zatem 1/3 całkowitej kwoty dofinansowania dla województwa trafia do naszego miasta, a to niewątpliwie imponujący wynik. Oczywiście podana kwota jest sumą środków pozyskanych przez wszystkie sektory: państwowy, prywatny i pozarządowy. Sama Gmina Miejska Kraków w ramach MRPO dotąd zdobyła prawie 345 mln zł na inwestycje, co jest dużym wkładem w ogólny wynik.

W kontekście tego rodzaju proporcji pomiędzy gminą a innymi podmiotami, nie można pominąć naszego udział w dotacjach pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Program ten dotyczy projektów nieinwestycyjnych. Całkowita kwota dofinansowań dla Krakowa wyniosła dotąd 391 mln zł, z czego na projekty gminne pozyskano środki unijne w wysokości prawie 67 mln zł (blisko 1/5 ogółu). Taki wynik gminy jest wynikiem naprawdę dobrym, zważywszy na fakt, że w komponencie regionalnym realizujemy głównie projekty z obszaru szkolnictwa. Oznacza to, że istotne zaangażowanie w przemiany w lokalnej oświacie, dzięki wsparciu unijnemu, mają szanse nabrać naprawdę dużego rozmachu.

Aktywność miasta nie kończy się na MRPO i POKL. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na listach indywidualnych znajdują się projekty gminy i spółek miejskich, dla których dofinansowanie ma wynieść 705 mln zł. Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka gmina pozyskała 16 mln zł na projekt unikalny w skali kraju, a nawet świata. Mowa oczywiście o szlaku po podziemiach Rynku Głównego. Podstawową częścią przyszłej trasy turystycznej będzie rezerwat archeologiczno-architektoniczny, w obrębie którego eksponowane będą relikty dawnych budowli rynkowych, struktury ziemne, historyczne drogi i inne zabytki archeologiczne przekazujące dzieje tego wyjątkowego miejsca. Podczas zbliżającej się wielkimi krokami Nocy Muzeów podziemia Rynku zostaną po raz pierwszy otwarte dla zwiedzających, dając możliwość zobaczenia na własne oczy, jak wiele pod płytą Rynku już zrobiono.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz