środa, 25 listopada 2015

Minął rok...


Szanowni Państwo!

Za kilka dni minie rok od rozpoczęcia przeze mnie czwartej kadencji na stanowisku Prezydenta Miasta Krakowa. I zgodnie z dobrym obyczajem składam Państwu sprawozdanie z tego, co udało się w ciągu tego roku zrobić. W kampanii zapowiedziałem skupienie się na poprawie jakości życia krakowian, czyli realizację drobniejszych inwestycji i przedsięwzięć, które sprawiają, że czujemy się w naszym mieście komfortowo. Chcę Państwu pokazać co już udało nam się osiągnąć, które przedsięwzięcia są na etapie przygotowań do realizacji i jak w ciągu ostatniego roku zmieniła się polityka miasta. Będę się dość często odwoływał do przygotowanego właśnie projektu budżetu na rok 2016, ponieważ jest to pierwszy budżet przygotowywany w całości po wyborach, a więc realizujący tę politykę miasta, za którą opowiedzieli się mieszkańcy, oddając na mnie swoje głosy.


OBYWATELE

Ze wszystkich dziedzin życia miasta, które ująłem w programie wyborczym, najpełniej już w pierwszym roku kadencji zrealizowaliśmy te, które dotyczą partycypacji społecznej. W lipcu tego roku powołałem do życia Miejskie Centrum Dialogu, którego głównym zadaniem jest wspieranie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i koordynowanie procesów konsultacji społecznych. Przez ostatni rok przeprowadzono 25 konsultacji. Dyskusji poddano nie tylko kwestie związane z bieżącymi inwestycjami, ale też ochroną przyrody, edukacją, sprawami mieszkalnictwa, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, reklamami w przestrzeni publicznej czy programami profilaktyki zdrowotnej. Zgodnie z zapowiedziami poszerzyliśmy także zakres konsultacji społecznych i sposoby dotarcia do mieszkańców. Biuro Planowania Przestrzennego przeprowadziło w ciągu ostatniego roku ponad 60 poza proceduralnych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. By ułatwić uczestnictwo w konsultacjach szczególnie istotnych społecznie zaczęliśmy stosować niestandardowe formy – konsultacje w namiotach rozstawionych w przestrzeni publicznej czy tramwaju. W pomieszczeniach biurowych przy stadionie Wisły działa od 3 sierpnia zapowiadane przeze mnie w programie wyborczym „Centrum Obywatelskie” – miejsce integrujące i wzmacniające organizacje pozarządowe i inicjatywy lokalne.

Dowodem na zapowiadane zacieśnienie współpracy pomiędzy miastem a organizacjami trzeciego sektora niech będzie tegoroczny ranking „Rzeczpospolitej”, w którym Kraków, plasując się na drugim miejscu, uzyskał jednak najwyższą spośród wszystkich polskich miast notę w kategorii „udział wydatków na organizacje pozarządowe”. W przypadku Krakowa to 4,4 proc. całego budżetu miasta. ( Gdańsk, który zwyciężył w rankingu ma 1,62 proc).

Ułatwiając mieszkańcom kontakt z urzędem otworzyliśmy kolejny Punkt Obsługi Mieszkańca, tym razem w Galerii Bonarka. Trwają rozmowy z kolejnymi właścicielami obiektów handlowych, wierzę więc, że do końca kadencji będziemy mogli się pochwalić się kolejnymi POM-ami. Warto też wspomnieć, że staramy się rozszerzać ofertę usług, które można załatwić przy okazji zakupów – także sobotnich. Od 1 grudnia w POM-ach będzie można złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego.

To, że już w pierwszym roku kadencji udało się zrealizować wszystkie punkty programu wyborczego, które zapisałem pod hasłem „Obywatele” to dowód, jak ważny dla mnie jest głos mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że wykonaliśmy już całą pracę. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że partycypacji społecznej ciągle się uczymy. My – urzędnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy. Za trzy lata chciałbym Państwu móc powiedzieć, że nie tylko powołałem do życia wszystkie zapowiadane kampanii wyborczej instytucje, że korzystany ze wszelkich możliwych narzędzi, ale przede wszystkim, że wypracowaliśmy wspólnie doskonale działające mechanizmy pozwalające mieszkańcom na współdecydowanie o wszystkich ważnych dla nich sprawach z życia miasta.

EKOLOGIA, SPORT, ZDROWIE

Jak Państwo pamiętają, kampania wyborcza była w dużej mierze zdominowana przez dyskusję poświęconą szeroko rozumianej ekologii i dbałości o zdrowie. Bo komfortowe życie, to oddychanie czystym powietrzem, to zadbane tereny zielone, miejsca do uprawiania sportu amatorskiego i gwarancje, że jeżeli już będziemy wymagać pomocy medycznej – zostanie nam ona zapewniona na najwyższym poziomie.

O smogu mówimy w ostatnich dniach dużo – nie będę więc Państwu przypominał wszystkich realizowanych w tym roku inicjatyw, choć w szczegółowym raporcie, który otrzymałem, zajmują one 6 stron drobnym maczkiem. Powiem tylko tyle – podpisane w tym roku umowy na wymianę pieców pozwolą na likwidację 1400 palenisk węglowych i ponad 1300 kotłowni. W przyszłorocznym budżecie na walkę z niską emisją zapisaliśmy 125 mln zł. To najwyższa kwota w historii. A ponieważ trzeba zaczynać od siebie, jako priorytet traktujemy likwidację pieców węglowych w budynkach komunalnych. W ubiegłym roku zlikwidowaliśmy ponad 100 pieców, w tym ok. 130. Do końca tej kadencji wszystkie budynki komunalne będą miały ogrzewanie ekologiczne.

Zgodnie z zapowiedzią, wykonaliśmy krok w stronę uporządkowania spraw związanych z zielenią. Od lipca tego roku rozpoczął działalność Zarząd Zieleni Miejskiej. Tak jak zapowiadałem, powołanie jednostki będzie się wiązać także ze zwiększeniem środków na zieleń. W projekcie przyszłorocznego budżetu zakładamy ok. 80 mln zł, z czego połowa będzie przeznaczona na wykupy terenów pod zieleń, a reszta na bieżącą pielęgnację, rewitalizację i zakładanie nowych parków. Największym czekającym nas przedsięwzięciem będzie oczywiście urządzenie Parku Zakrzówek - ok. 50 ha parku wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym. Cieszę się, że w końcu w tym roku udało nam się dojść do porozumienia z właścicielem terenu i w przyszłym roku sfinalizujemy transakcję.

Przez 12 miesięcy przybyło nam w Krakowie miejsc, gdzie młodzi – i nie tylko – krakowianie mogą rozwijać swoje sportowe pasje. Zmodernizowaliśmy aż 18 boisk przy placówkach oświatowych. Część nich zyskało nie tylko nową nawierzchnię, ale też bieżnie lekkoatletyczne, małe trybuny, czy oświetlenie i monitoring. Dlatego koszt takiej inwestycji wahał się od 200 tys. zł, aż do 1 mln zł. Ale jestem przekonany, że warto, bo inwestycja w sport to inwestycja w zdrowie młodego pokolenia. Prace modernizacyjne trwały przez ostatni rok także w obiektach należących do klubów sportowych m. in. Hutnika, gdzie wykonano termomodernizacje hali, KS Bieżanowianka (boisko treningowe), Grębałowianka (ścianka tenisowa – treningowa), itd…

Niebawem rozpoczniemy inwestycję od lat oczekiwaną przede wszystkim przez sportowców niepełnosprawnych – budowę Hali 100-lecia Cracovii. W tym roku zakończyliśmy wszelkie formalności związane z rozpoczęciem budowy oraz zagwarantowaliśmy jej współfinansowanie z budżetu ministerstwa sportu oraz Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej zapewniałem, że priorytetem na kolejne cztery lata będzie dla mnie modernizacja szpitala Żeromskiego, by osiągnął standard, którym już w tej chwili może się szczycić szpital Narutowicza. Dziś Miejski Szpital im. Żeromskiego może pochwalić się już najnowocześniejszym w całej Małopolsce Oddziałem Intensywnej Terapii oraz wyremontowanym, przyjaznym dla małych pacjentów i ich rodziców oddziałem pediatrycznym. Obie inwestycje kosztowały prawie 12 mln zł. W przyszły roku na szpital w Nowej Hucie chcemy wydać kolejne 13 mln zł.

EDUKACJA, RODZINA, POMOC SPOŁECZNA

Ważnym elementem mojego programu wyborczego były także kwestie związane z zapewnieniem wsparcia rodzinom - mam tutaj na myśli tak podstawowe sprawy jak miejsca w żłobkach i przedszkolach dla najmłodszych, ale też sprawnie działający system opieki społecznej, aktywizację seniorów oraz inwestycje w budownictwo komunalne.

Pozwolą Państwo, że skupię się głównie na miejscach w przedszkolach, ponieważ rozwiązanie tego problemu obiecałem podczas kampanii wyborczej. Otóż w grudniu kończymy prace przy odbudowie przedszkola przy ul. Dekerta, a po feriach zimowych wprowadzą się tam dzieci. To placówka, w której będą się mieścić cztery oddziały, czyli setka dzieci. Jesteśmy w tej chwili na różnym etapie przygotowywanie budowy trzech innych przedszkoli (oddanie do użytku w 2016 lub 2017 roku) - na ul. Babińskiego dla 150 dzieci, na ul. Kościuszkowców dla 150 dzieci, na os. Rżąka dla 100 dzieci oraz rozbudowy przedszkola przy ul. Emaus dla 75 dzieci. W trzech szkołach jesteśmy w trakcie adaptacji i dobudowy pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – w sumie dla 200 dzieci (szkoły przy ul. Aleksandry, Mackiewicza i Golikówka). Do tego trzeba dodać także przystosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – w tym roku w pięciu szkołach dla 125 dzieci. W przyszłym roku zaplanowaliśmy wykonanie robót budowlanych w kolejnych 6 szkołach, dzięki czemu przygotowujemy miejsce dla kolejnych 350 dzieci. Jak łatwo zsumować, te konkretne, podjęte już działania dają nam 1250 nowych miejsc najdalej do 2017 roku. A to jeszcze nie wszystkie nasze plany.

Jeszcze dwa słowa o żłobkach - w porównaniu z 2014 rokiem przybyło nam w bieżącym roku w Krakowie 100 miejsc w żłobkach gminnych i 825 miejsc w żłobkach niepublicznych z dotacją gminną. Prognozujemy, że przyszłym roku przybędzie kolejne blisko 900 miejsc dotowanych przez miasto i 50 miejsc gminnych.

Przedstawiając mój program wyborczy duży nacisk kładłem na aktywizację osób starszych. W ciągu ostatniego roku w Krakowie otworzyliśmy 11 Centrów Aktywności Seniorów. Rozmawiamy także z Młodzieżowymi Domami Kultury na temat otwieranie kolejnych CAS-ów. To przecież idealne miejsca, by realizować postulat integracji międzypokoleniowej. Jednocześnie procedujemy właśnie regulamin konkursu „Działajmy razem”, którym chcemy wspierać najciekawsze inicjatywy uczniowskie realizowane wspólnie z osobami po 60. roku życia.

Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, w tym roku kupiliśmy 67 mieszkań – 44 od Skarbu Państwa, 21 na rynku pierwotnym i 2 od spółdzielni mieszkaniowej. Udało nam się także zakończyć formalnościami związanymi z rozpoczęciem budowy nowych mieszkań komunalnych. W przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane przy ul. Przyzby i Zalesie, gdzie powstanie docelowo 350 mieszkań, żłobek oraz dom kultury. W tym roku przygotowaliśmy także część dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie w przyszłym roku inwestycji przy ul. Wańkowicza. Jednak najszybciej nowi lokatorzy wprowadzą się do bloku przy ul. Mały Płaszów. W przyszłym roku oddamy tam do użytkowania 48 nowych mieszkań. Dodatkowo w przyszłorocznym projekcie budżetu zaproponowałem przeznaczenie 3 mln zł na zakup mieszkań.

Jeżeli chodzi o inwestycje w placówki kultury, które zapowiadałem w moim programie wyborczym, myślę, że za rok o tej porze będę mógł Państwu opowiedzieć szczegółowiej o wykonanych pracach. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w przyszłorocznym projekcie budżetu zaproponowałem zarezerwowanie środków zarówno na oczekiwane od lat Muzeum Podgórza czyli Zajazd św. Benedykta, jak i na pierwsze wyposażenie oddziału Muzeum Historycznego na Bielanach czyli Thesaurus Cracoviensis, w którym już praktycznie zakończyliśmy prace budowlane.

INWESTYCJE

Nowa Huta Przyszłości pomału przestaje być hasłem, a staje się konkretnym, realizowanym w Krakowie projektem. Choć efekty tych prac będą widoczne dopiero wiele lat po zakończeniu obecnej kadencji samorządu wykonaliśmy pierwsze konkretne kroki. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rok temu powołaliśmy spółkę ‘Nowa Huta Przyszłości”. Nie oznacza to jednak braku zaangażowanie miejskich wydziałów i jednostek w ten projekt. Przede wszystkim najkosztowniejszą, za ponad 80 mln zł, przyszłoroczną inwestycją drogową będzie rozbudowa ul. Igołomskiej – kluczowej dla komunikacji w tym rejonie miasta. Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się projektem „Rozbudowa infrastruktury pod Park Technologiczny Branice i Centrum Logistyczne”, co obejmuje rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego strefy gospodarczej. Natomiast Biuro Planowania Przestrzennego jest już na zaawansowanym etapie przygotowania trzech planów zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu: Igołomska -Północ, Igołomska - Południe i Przylasek Rusiecki.

Mijający rok okazał się jednym z najlepszych okresów dla rozwoju inwestycyjnego naszego miasta. Oddano do użytkowania najdłuższą tramwajową estakadę w Polsce na odc. ul. Lipska-ul. Wielicka oraz przebudowano linię tramwajową wraz z układem drogowym rondo Mogilskie - Plac Centralny. Przebudowano ul. Podwale i ul. Dunajewskiego i wprowadzono na tym odcinku I obwodnicy Krakowa jednokierunkowy ruch dla samochodów. Kontynuowano program rewitalizacji ulic i placów w centrum miasta, została przebudowana ul. Wiślna i Św. Anny oraz Rynek Podgórski. Wybudowano układ komunikacyjny w obsłudze Centrum Jana Pawła II. Powstał Zbiornik Retencyjny w Bieżanowie chroniący mieszkańców tego obszaru przed powodzią. Kończymy budowę Ekospalarni, obiektu będącego ostatnim elementem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Chciałbym zwrócić równocześnie uwagę, że 2015 rok to czas realizacji inwestycji na mniejszą skalę. To szereg zadań drobnych, mniejszych ale bardzo ważnych, gdyż bezpośrednio nas dotyczących. ZIKiT zrealizował w tym roku ponad 100 drobniejszych zadań inwestycyjnych, z czego 70 proc. to remonty dróg i chodników, a 30 proc. inwestycje w zieleń i oświetlenie. Do tego trzeba dodać kilkadziesiąt większych zadań związanych z utrzymaniem dróg – przede wszystkim remontów nakładkowych. Tą politykę będę chciał kontynuować przez kolejne trzy lata. Znalazła ona zresztą odzwierciedlenie w projekcie przyszłorocznego budżetu, w którym w stosunku do mijającego roku spadają wydatki na duże inwestycje strategiczne, a rosną na mniejsze inwestycje programowe.

REFERNDUM

Już zupełnie na koniec chciałbym odnieść się jeszcze do realizacji postanowień referendalnych, których realizacja jest moim obowiązkiem na równi z realizacją programu wyborczego.

Jeżeli chodzi o budowę metra, to zleciliśmy wykonanie analizy „Studium rozwoju systemu transportowego Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Wnioski z niej płynące poznamy na przełomie roku. Jeżeli wyniki wskażą na zasadność budowy metra, wtedy przygotowane zostaną koncepcja i studium wykonalności dla I linii metra. Wszystkim , którzy spodziewają się nadzwyczaj szybkiego tempa prac przy budowie metra chciałbym uświadomić, że pochopne podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia robót będzie się wiązało z gigantycznymi kosztami dla miasta i pod znakiem zapytania postawiłoby zaawansowane już projekty rozbudowy linii tramwajowych na północy Krakowa.

Co do budowy monitoringu wizyjnego, to w mijającym roku zakończył prace zespół pracujący pod kierunkiem prof. Janiny Czapskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyjęliśmy już szczegółowy harmonogram, który zakłada zakończenie tej inwestycji w 2018 roku. W przyszłym planujemy rozbudowę sieci monitoringu, w dużej mierze z myślą o Światowych Dniach Młodzieży, a zamontowane nowe kamery staną się w przyszłości częścią nowego monitoringu.

I na koniec inwestycje w transport rowerowy. Największa rowerową tegoroczną inwestycją była dwukilometrowa ścieżka na estakadzie Lipska-Wielicka. Przed wybudowaniem tego obiektu ruch rowerowy i pieszy odbywał się nie do końca legalnie tunelem technicznym pod torami. Do końca roku lista wydłuży się o drogę dla rowerów w ulicy Boruty-Spiechowicza, wzdłuż ul. Wadowickiej ( od ronda Matecznego do Brożka) oraz na ul. Wielickiej. Budowa kolejnych dróg została wpisana do projektu przyszłorocznego budżetu. To inwestycje, które będą finansowane z budżetu miasta oraz w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chciałbym też zwrócić uwagę na inne wprowadzane udogodnienia dla rowerzystów - przybywa w Krakowie ulic z wydzielonym kontrabasem. (W tej chwili mamy już ich 50.) Zamontowaliśmy w tym roku 700 nowych stojaków dla rowerów, a inwestycją w bezpieczeństwo rowerzystów i jednocześnie nowością w Krakowie są także śluzy dla rowerzystów.

Szanowni Państwo!

Za nami rok czasochłonnych, niewidocznych czasem przygotowań do realizacji zadań, które znalazły się w programie wyborczym. Mam jednak nadzieję, że udało mi się tą żmudną niekiedy wyliczaną Państwu udowodnić, że nie traciliśmy czasu. Ja sam – analizując postępy realizacji mojego programu wyborczego jestem spokojny, że za trzy lata będę mógł zaprezentować Państwu całość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz